КОНТАКТ

КОНТАКТ

Претпријатието Automotiv Group d.o.o.e.l. e генерален застапник и увозник на автомобилите и резервните делови на марките Renault, Nissan и Dacia за Македонија.

е-пошта:
Renault: info@renault.mk
Dacia: info@dacia.mk
Nissan: info@nissan.mk

Адресата е:
Automotiv Group, ул. Скупи бб, Скопје.
Контакт телефон Automotive Group: 02/ 511 11 30, 02/ 511 11 31
Изложбен салон: 02/ 511 11 30, 02/ 511 11 31
Сервис прием: 02/27 27 234