УСЛУГИ

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Услуги - Гаранција

Новите автомобили на NISSAN имаат гаранција од 3 години или 100.000 км.

Гаранцијата за боја важи три години без оглед на поминатите километри.

Гаранцијата за корозија изнесува 12 години без оглед на бројот на поминатите километри за овие модели на NISSAN: Micra, Note, Juke, Qashqai, Qashqai+2, новиот X-Trail, Pathfinder, Navara, 370Z, Murano.

За сите останатите модели на Нисан, со исклучок на камионетите, гаранцијата за 'рѓосување изнесува 6 години без оглед на бројот на поминатите километри.

За останатите модели на NISSAN, гаранцијата за 'рѓосување изнесува 6 години без оглед на бројот на поминати километри.

Постои можност за склопување на договор за продолжена гаранција од 2 години без ограничување на километражата. Договорот за продолжената гаранција може да се склопи купувањето на ново возило или во период од 12 месеци старотс на возилото.

* Целосните информации за договорната гаранција на NISSAN ќе ги најдете во сервисната книшка.

NISSAN помош - NISSAN Assistance

Ако сте сопственик на допуштената маса од најмногу 3,5 т, NISSAN Assistance достапен Ви е 24 часа на ден, 365 дена во годината со повик на +389 2 31 81 381, за Македонија и странство.

Услугата NISSAN Assistance Ви гарантира:

  • поправка на лице место - на едноставните дефекти кои сигурно може да се поправат надвор од работилница, не траат подолго од 30 минути и не подразбираат зафати на сигурносните делови на автомобилот,
  • влеча - за автомобилите со вкупно допуштена маса до 3,5 т кога поправката на лице место не е можна. Ако сте купувач на NISSAN, услугата NISSAN Assistance Ви е достапна,
  • бесплатно ако причината на дефектот е опфатен со договорната гаранција на NISSAN,
  • со посебна надокната ако на возилото му истекла гаранцијата.

Поединости за услугата помош на патот NISSAN Assistance со повик на телефонскиот број на центарот на NISSAN Assistance +389 2 31 81 381 или во мрежата на овластените дистрибутери на NISSAN.

Услуги - Одржување

Одржување
NISSAN во моментов произведува модели кои бараат тековни прегледи и одржување во интервали помеѓу 15.000 км / 12 месеци и 30.000 км/24 месеци.
За поединостите може да се обратите на најблискиот овластен партнер на NISSAN.