Лични податоци
Ваша адреса
Автомовил за тест возење
Локација и овластен дилер
Вашиот иден автомобилl
ИЗЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Reanault Nissan овие податоци (како и останатите податоци кои ги добива од Вас)сега и во иднина ќе ги чува и користи за да Ве информира за производите и услугите кои би можеле да Ве интересираат, а со цел истражување на пазарот и испорака на производи и услуги. Со овие податоци Renault Nissan ќе постапува согласно договорот со партнерите и овластената мрежа на концесионерите на NISSAN