КОНФИГУРИРАЈTE ГО СВОЕТО MICRA ВОЗИЛО

Nissan НОВАТА MICRA

МОЌТА Е ВО ВАШИ РАЦЕ

Колкава моќ ќе си дозволите? Откријте сега.

ЦЕНА

ТИП НА ГОРИВО

МОТОР

ПРЕНОС